Ưu đãi các loại Thẻ Tuần-Tháng-Năm và Quà mua lần đầu

Khi các vị Thuyền Trưởng mua thẻ Tuần-Tháng-Năm, ngoài nhận được siêu hoàn trả gấp 5-30 lần giá mua thì còn nhận thêm quà lần đầu mua thẻ trong 7 ngày đầu mở máy chủ mới vô cùng giá trị. Sau đây Nami xin được giới thiệu một số Thẻ Tháng đang được bán trong Kho Báu Huyền Thoại sau đây.

 

Thẻ Năm – 365 Ngày

 • Giá Mua: trị giá 2500 Kim Cương (Xem hướng dẫn mua Tai Đây)
 • Quà Hoàn Trả x30 Lần:

  • Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 2500 KC và 2500 EXP VIP.
  • Nhận tiếp 200 KC mỗi ngày trong vòng 365 ngày (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
  • Tổng Kim Cương có thể nhận được là 75500 KC
 • Quà mua lần đầu tặng:
Quà Hình Ảnh Điều Kiện
Mảnh Garp Warship x200 Trong vòng 7 ngày đầu mở Server
Kim Cương x800
Beli x1000000
Đùi Gà x30

 

Thẻ Tháng Cao Cấp – 30 Ngày

 • Giá Mua: trị giá 1500 Kim Cương (Xem hướng dẫn mua Tai Đây)
 • Quà Hoàn Trả x9 Lần:

  • Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 1500 KC và 1500 EXP VIP.
  • Nhận tiếp 420 KC mỗi ngày trong vòng 30 ngày (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
  • Tổng Kim Cương có thể nhận được là 14100 KC
 • Quà mua lần đầu tặng:
Quà Hình Ảnh Điều Kiện
Mảnh Going Merry x100 Trong vòng 7 ngày đầu mở Server
Kim Cương x500
Beli x500000
Đùi Gà x20

 

Thẻ Tháng Thường – 30 Ngày

 • Giá Mua: trị giá 500 Kim Cương (Xem hướng dẫn mua Tai Đây)
 • Quà Hoàn Trả x9 Lần:

  • Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 500 KC và 500 EXP VIP.
  • Nhận tiếp 130 KC mỗi ngày trong vòng 30 ngày (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
  • Tổng Kim Cương có thể nhận được là 4400 KC
 • Quà mua lần đầu tặng:
Quà Hình Ảnh Điều Kiện
Mảnh Going Merry x50 Trong vòng 7 ngày đầu mở Server
Kim Cương x300
Beli x200000
Đùi Gà x10

 

Thẻ Tuần – 7 Ngày

 • Giá Mua: trị giá 250 Kim Cương (Xem hướng dẫn mua Tai Đây)
 • Quà Hoàn Trả x5 Lần:

  • Sau khi mua xong sẽ nhận ngay 250 KC và 250 EXP VIP.
  • Nhận tiếp 140 KC mỗi ngày trong vòng 7 ngày (Có thể nhận Kim Cương tại giao diện Nhiệm Vụ Ngày) 
  • Tổng Kim Cương có thể nhận được là 1230 KC
 • Quà mua lần đầu tặng:
Quà Hình Ảnh Điều Kiện
Búa Sắt x60 Trong vòng 7 ngày đầu mở Server
Kim Cương x200
Beli x100000
Đùi Gà x5

 

Nami kính bút!