Thông báo bảo trì Hotline ngày lễ

Các Thuyền Trưởng thân mến,

Để nâng cấp chất lượng phục vụ thông qua Hotline, Nami xin thông báo hệ thống Hotline 1900 7189 sẽ được tiến hành bảo trì. Nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ 17h30 ngày 01/05 đến 08h00 ngày 02/05
  • Phạm vi: Hotline 1900 7189

Xin các Chúa công lưu ý răng trong thời gian bảo trì Hotline sẽ không hoạt động. Các vị thuyền trưởng có yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng gửi hỗ trợ thông qua Fanpage hoặc Site hỗ trợ.

Rất mong các thuyền trưởng thông cảm cho sự bất tiện trên!

Nami kính báo