Trang chủ nạp thẻ fanpage group hotline

thể lệ

đăng nhập

phần thưởng

sinh nhật 2 tuổi

đập bóng cùng vui

Chúc mừng Ơ*** đã nhận được Trái Ác Quỷ Chúc mừng Tà☆Th*** đã nhận được Thiệp Mời Chúc mừng Tà☆Th*** đã nhận được Thiệp Mời Chúc mừng blue2*** đã nhận được Thiệp Mời Chúc mừng NG•FP*** đã nhận được Thiệp Mời

Xin chào,Khách | Đăng xuất

nhiệm
vụ

update
lượt

bạn đang có
0
lượt đập bóng

đập
x10

lịch
sử

chia
sẻ

đổi quà sinh nhật

Không Giới Hạn
hộp quà sinh nhật

1

Tốn 1 thiệp mời

Đăng nhập

0/15
hộp quà sinh nhật

2

Tốn 2 thiệp mời

Đăng nhập

0/10
hộp quà sinh nhật

3

Tốn 3 thiệp mời

Đăng nhập

0/5
hộp quà sinh nhật

4

Tốn 4 thiệp mời

Đăng nhập

0/3
hộp quà sinh nhật

5

Tốn 5 thiệp mời và 1 trái ác quỷ

Đăng nhập

0/1
hộp quà sinh nhật

6

Tốn 6 thiệp mời và 2 trái ác quỷ

Đăng nhập

Thiệp mời sở hửu : 0

Trái ác quỷ sở hửu : 0

ĐIỂM TÍCH LŨY THẾ GIỚI

5k
20k
50k
100k
150k

điểm tích lũy cá nhân

Mốc 1: 10 lượt đập bóng

20

20

20

20

Đăng nhập

Mốc 2: 80 lượt đập bóng

1

100

50

Đăng nhập

Mốc 3: 400 lượt đập bóng

330

200

1

Đăng nhập

Mốc 4: 600 lượt đập bóng

1

40

100

100

Đăng nhập

Mốc 5: 1000 lượt đập bóng

80

40

200

40

Đăng nhập

BXH LƯỢT ĐẬP BÓNG

top

nhân vật

số lần đập bóng

1

SW°Be******

1767

2

Excjt******

1372

3

[G]·B******

1333

4

K·47******

1146

5

D•Mil******

1110

6

Lil P******

1101

7

LG™Ki******

1035

8

Não·H******

1007

9

HúHồn******

992

10

Jiyeo******

846

Xếp hạng của tôi
100+

Khách

0