Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Cấp VIP và Quyền lợi của VIP

29-05-2019

Các vị Thuyền Trưởng thân mến,

Nami xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các Thuyền Trưởng. Trong trò chơi, các vị Thuyền Trưởng có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp Thẻ" --> chọn "Đặc Quyền" nhé.

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP Mốc Kim Cương GOSU Quà VIP
1 100 180

100 Kim Cương

20000 Beli

2 300 540

100 Kim Cương

50000 Beli

3 600

1080

100 Kim Cương

50000 Beli

4 1000 1800

100 Kim Cương

100000 Beli

5 2000 3600

100 Kim Cương

200000 Beli

2 Tảng thịt

6 4000 7200

200 Kim Cương

1 triệu Beli

2 Tảng thịt

20 Mảnh Reiju

5 EXP-Tím

7 7000 12600

300 Kim Cương

1,5 triệu Beli

2 Tảng thịt

20 Mảnh Reiju

10 EXP-Tím

8 10000 18000

500 Kim Cương

2 triệu Beli

2 Tảng thịt

30 Mảnh Reiju

15 EXP-Tím

9 20000 36000

700 Kim Cương

2,5 triệu Beli

4 Tảng thịt

100 Mảnh Reiju

20 EXP-Tím

10 40000 72000

700 Kim Cương

2,5 triệu Beli

4 Tảng thịt

160 Mảnh Reiju

20 EXP-Tím

11 70000 126000

1000 Kim Cương

3 triệu Beli

5 Tảng thịt

Thẻ Tướng Sabo SSS

100 EXP-Tím

12 100000 180000

1500 Kim Cương

5 triệu Beli

5 Tảng thịt

250 Mảnh Sabo SSS

1200 EXP-Tím

13 200000 360000

2000 Kim Cương

10 triệu Beli

8 Tảng thịt

200 Mảnh thuyền Baratie

1 triệu Gỗ lớn

14 400000 720000

5000 Kim Cương

20 triệu Beli

10 Tảng thịt

200 Mảnh thuyền Garp Warship

2 triệu Gỗ lớn

15 600000 1080000

9000 Kim Cương

30 triệu Beli

15 Tảng thịt

300 Mảnh thuyền Jalmack Ship

5 triệu Gỗ lớn

16 800000 1440000

20000 Kim Cương

50 triệu Beli

50 Tảng thịt

300 Mảnh thuyền Sun Pirate's Ship

8 triệu Gỗ lớn

 

Lưu ý:

Quà VIP sẽ được nhận khi đủ điều kiện, vào Sự kiện --> Quà VIP để nhận quà