Tin Tức

Trở về

Sự kiện

Trở về

Chuỗi sự kiện phúc lợi dành cho máy chủ mới

30-05-2019

Các vị Thuyền Trưởng thân mến,

Khi các Thuyền Trưởng tham gia máy chủ mới thì sẽ nhận được những phúc lợi gì nào, để Nami tổng hợp các sự kiện Phúc Lợi dành cho các vị Thuyền Trưởng ở máy chủ mới như sau nhé.

 

1. Tích Lũy Điểm Danh

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn theo chu kỳ mỗi tháng.
 • Nội dung: Mỗi ngày các Thuyền Trưởng đều có thể vào giao diện "Sự Kiện" chọn mục Tích Lũy Điểm Danh để bấm điểm danh và nhận được phần thưởng phong phú mỗi ngày. Đặc biệt hơn khi quà sẽ được X2 lần lên nếu vị Thuyền Trưởng đó có Vip tương ứng.
 • Phần thưởng: Quà thay đổi theo mỗi tháng khác nhau.

 

2. Đua Cấp Độ

 • Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ, kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7.
 • Nội dung: Khi các vị Thuyền Trưởng có nhân vật đạt cấp độ theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng Mảnh Luffy tương ứng tại mỗi mốc
 • Phần thưởng
Cấp Độ Yêu Cầu Quà Hình Ảnh
20 Mảnh Luffy x10
30 Mảnh Luffy x15
35 Mảnh Luffy x20
40 Mảnh Luffy x25

 

3. Đua Lực Chiến

 • Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ, kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7.
 • Nội dung: Khi các vị Thuyền Trưởng đạt Lực Chiến đội theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng Mảnh Zoro tương ứng tại mỗi mốc
 • Phần thưởng
Lực Chiến Yêu Cầu Quà Hình Ảnh
20000 Mảnh Zoro x10
35000 Mảnh Zoro x15
50000 Mảnh Zoro x20
70000 Mảnh Zoro x25

 

4. Hoàn Trả Rút 10 Lần

 • Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ, kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7.
 • Nội dung: Khi các vị Thuyền Trưởng tiến hành Chiêu Mộ 10 lần thuyền viên tại tại quán rượu thì sẽ nhận được phần thưởng chiêu mộ Mảnh Nami tương ứng tại mỗi mốc
 • Phần thưởng
Chiêu Mộ 10 Lần Quà Hình Ảnh
1 Lượt rút 10 Lần Mảnh Nami x10
2 Lượt rút 10 Lần Mảnh Nami x15
3 Lượt rút 10 Lần Mảnh Nami x20
4 Lượt rút 10 Lần Mảnh Nami x25

 

5. Quỹ Trưởng Thành

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn
 • Nội dung: Các vị Thuyền Trưởng khi nạp lên Vip 5 là có thể tham gia sự kiện, tốn 500 Kim Cương để mua Quỹ Trưởng Thành. Và nhận được giá trị hoàn trả gấp 30 lần khi đạt đủ cấp độ tương ứng. Tổng giá trị phần thưởng là 15000 Kim Cương
 • Phần thưởng:
Cấp Độ Yêu Cầu Quà 
Cấp 20 Kim Cương x600
Cấp 25 Kim Cương x700
Cấp 30 Kim Cương x900
Cấp 35 Kim Cương x1200
Cấp 40 Kim Cương x1600
Cấp 45 Kim Cương x2000
Cấp 50 Kim Cương x3000
Cấp 55 Kim Cương x5000

 

6. Phúc Lợi Toàn Server

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Mua Quỹ Trưởng Thành một mình chán lắm, các vị Thuyền Trưởng nhớ rủ nhau cùng mua để nhận thêm nhiều phần thưởng nhé. Để nhận được kho báu phần thưởng của Nami thì các vị Thuyền Trưởng ngoài yêu cầu cấp độ ra thì còn cần thêm số lượng Thuyền Trưởng tham gia mua tương ứng nữa. Càng nhiều Thuyền Trưởng mua thì mốc quà càng lớn đó.
 • Phần thưởng
Cấp Nhận Số Người Mua Quà Hình Ảnh
10 10 Beli x100000
15 30 EXP-Lam x50
20 50 Đùi Gà x10
25 70 Búa Sắt x50
30 90 Rương Beli hiếm x1
35 110 EXP-Tím x50
40 130 Tảng Thịt x10
45 150 Búa Đồng x100
50 170 Rương NL Cam x1
55 190 Rương đá cấp 5 x1

 

7. Nạp Thẻ Ngày

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn từ 00:00-23:59 mỗi ngày.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các vị Thuyền Trưởng chỉ cần nạp tích lũy theo mốc tương ứng là sẽ nhận được phần thưởng nhé
 • Phần thưởng
Nạp Tích Lũy Quà
100 Kim Cương - Xu Thần x200
- Beli x150000
- Tảng Thịt x1
- Búa Sắt x20
- Búa Đồng x10
- Búa Thép x5
- Búa Vàng x5 
300 Kim Cương - Xu Thần x800
- Beli x750000
- Tảng Thịt x5
- Búa Sắt x50
- Búa Đồng x50
- Búa Thép x25
- Búa Vàng x25
980 Kim Cương - Xu Thần x2000
- Beli x1500000
- Tảng Thịt x10
- Búa Đồng x100
- Búa Thép x50
- Búa Vàng x50
- Rương NL Lam x2

 

8. Hồi Phục Thể Lực

 • Thời gian diễn ra: từ 00:00-23:59 mỗi ngày.
 • Nội dung: Mỗi ngày sẽ xuất hiện một trong 2 sự kiện tuần hoàn như sau:
  • Hồi Phục Thể Lực: Thời gian hồi phục 1 điểm thể lực giảm từ 4 phút còn 2 phút
  • X2 Beli: Khi càn Ải Thường hoặc Tinh Anh sẽ có tỷ lệ nhận được X2 Beli

 

Nami kính bút!