Phần thưởng tập họp

Đã chiêu mộ 1/10

Đã chiêu mộ 1/20

Đã chiêu mộ 1/30

Đã chiêu mộ 1/40

Đã chiêu mộ 1/50

Danh sách hải tặc

Đã chiêu mộ thành công: 1/50 hải tặc